Header Ads

शुभ सकाळ

 

माणूस जन्माला येतो तेव्हा 

त्याला नाव नसतं फक्त श्वास असतो 

आणि मरतो तेव्हा फक्त नाव 

असतं श्वास नसतो यांच्यामधलं अंतर

 ----------              म्हणजे आयुष्य.

 

शुभ सकाळ

No comments

Powered by Blogger.