Header Ads

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 । Panvel mahanagar palika bharti 2023 online link

 पनवेल महानगरपालिका भरती

: करिअरच्या आकर्षक संधीसाठी सज्ज व्हा!  पनवेल महानगरपालिकेच्या गट अ ते गट क आस्थापनेवरील पदे सरळ सेवा भरतीने भरण्याकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. ही महत्त्वाकांक्षी व्यक्तींसाठी करिअरची अत्यंत मागणी असलेली संधी आहे.  या लेखात, आम्ही या भरती प्रक्रियेच्या आवश्यकता आणि तपशीलांचा सखोल अभ्यास करू, तुम्हाला या प्रतिष्ठित पदावर तुमचे स्थान कसे सुरक्षित करावे हे समजण्यास मदत होईल.


पनवेल महानगर पालिका भरती 2023


अ.क्र.                     पदनाम


१.      माता व बाल संगोपन अधिकारी, गट-अ


२.      क्षयरोग अधिकारी, गट-अ हिवताप अधिकारी, गट-अ


३        हिवताप अधिकारी


४.       वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ


५.       पशुशल्य चिकित्सक (व्हेटर्नरी ऑफिसर), गट-अ


६.       महापालिका उप सचिव, गट-ब


७.        महिला व बाल कल्याण अधिकारी, गट-ब


८.        माहिती व जनसंपर्क अधिकारी, गट-ब


९.        सहा. नगररचनाकार, गट-ब सांख्यिकी अधिकारी,                  गट-ब


१०.      सांख्यिकी अधिकारी गट ब


११.      उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी 


१२.       उप अग्निशमन केंद्र अधिकारी, गट-क


१३.       प्रमुख अग्निशमन विमोचक, गट-


१४.       अग्निशामक, गट-क


१५.       चालक यंत्र चालक, गट-क


१६.       औषध निर्माता, गट-क


१७.       सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका (पी.एच.एन), गट-.               क


१८.       अधि. परिचारिका (जी.एन.एम), गट-क


१९.        परिचारिका (ए.एन.एम), गट-क


२०.        कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), गट-क


२१.        कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), गट-क


२२.        कनिष्ठ अभियंता (संगणक), गट-क


२३.        कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य), गट-क


२४.        कनिष्ठ अभियंता (हार्डवेअर नेटवर्कींग) गट-क


२५.       सव्हेअर / भूमापक, गट-क


२६.       आरेखक (ड्राफ्समन / स्थापत्य/तांत्रिक), गट-क


२७.       सहायक विधी अधिकारी, गट-क


२८.       कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, गट-क 


२९.       सहायक क्रीडा अधिकारी, गट-क


३०.       सहायक ग्रंथपाल, गट-क


३१.       स्वच्छता निरीक्षक, गट-क


३२.       लघुलिपिक टंकलेखक, गट-क


३३.       लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (इंग्रजी /मराठी) गट-क                    कनिष्ठ लिपिक (लेखा), गट-क


३४.       कनिष्ठ लिपिक (लेखा ), गट-क


३५.       कनिष्ठ लिपिक (लेखा परिक्षण), गट-क


३६.       लिपिक टंकलेखक, गट-क


३७.       वाहनचालक (जड), गट-क


३८.       वाहनचालक (हलके), गट-क 


३९.       व्हॉलमन / कि-किपर, गट-क


४०.       उद्यान पर्यवेक्षक, गट-क


४१.       माळी, गट-ड


 पनवेल महानगर पालिका भरती 2023 साठी पात्र होण्यासाठी, उमेदवारांकडे काही पात्रता असणे आवश्यक आहे.  या पात्रता अर्ज केलेल्या पदानुसार बदलतात.  तुम्ही निकषांची पूर्तता करत आहात याची खात्री करण्यासाठी अधिकृत भरती सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या नोकरीच्या आवश्यकतांचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करणे महत्त्वाचे आहे.  पात्रतेमध्ये शैक्षणिक आवश्यकता, कामाचा अनुभव आणि विशिष्ट कौशल्य संच समाविष्ट आहेत.


 पनवेल महानगर पालिका भरती 2023 साठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांनी संस्थेने प्रदान केलेल्या ऑनलाइन लिंकचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे.  ही ऑनलाइन लिंक तुम्हाला अधिकृत रिक्रूटमेंट पोर्टलवर निर्देशित करेल, जिथे तुम्ही तुमचा अर्ज सबमिट करू शकता.  दिलेल्या सूचनांनुसार अर्ज अचूकपणे भरणे आणि आवश्यक कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे जोडणे महत्त्वाचे आहेत.


 पनवेल महानगर पालिका भरती 2023 विविध विभाग आणि पदांवर विस्तृत संधी प्रदान करते.  तुम्हाला प्रशासन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा किंवा सार्वजनिक सेवांमध्ये स्वारस्य असले तरीही, तुमच्यासाठी योग्य अशी स्थिती आहे. 


निवड पद्धत :


१. परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येणार आहे. परीक्षेचे ठिकाण, दिनांक व वेळ ई-मेल किंवा एस. एम. एस. (SMS) द्वारे संबंधित उमेदवारांना कळविण्यात येईल. तसेच पनवेल महानगरपालिका अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्धीस देऊन माहिती कळविण्यात येईल. त्यामुळे अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी वेळोवेळी संकेत स्थळास भेट देणे आवश्यक राहील.


परीक्षा शुल्क :-


                        आकारण्यात येणारे शुल्क


                    खुला प्रवर्ग               मागास व अनाथ प्रवर्ग


गट 'अ' व 'ब'    १,०००/-                       ९००/-


गट क।।           ८००/-                          ७००/-


गट ड.              ६००/-.                          ५००/-ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी वेळापत्रक


१). ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज नोंदणी सुरु होण्याचा दिनांक

               १३/०७/२०२३


२). ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याचा अंतिम दिनांक

                १७/०८/२०२३


३) ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरणेचा अंतिम दिनांक

               १७/०८/२०२३


४) परीक्षेसाठी ऑनलाईन प्रवेशपत्र उपलब्ध होण्याचा दिनांक

              परीक्षेच्या ०७ दिवस आधी


५). ऑनलाईन परीक्षेचा दिनांक

पनवेल महानगरपालिकेच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध असेल.


अर्ज करण्यासाठी ऑनलाइन लिंक

panvel mahanagar palika bharti 2023 online apply


Click. Official website 
Click here :

panvel mahanagarpalika bharti 2023 online form kasa bharava . पनवेल महानगर पालिका भरती 2023 ही गतिमान आणि प्रगतीशील संघटनेत सामील होण्याची एक उल्लेखनीय संधी आहे.  अर्ज करण्यासाठी, तुम्ही आवश्यक पात्रता पूर्ण केल्याचे सुनिश्चित करा आणि प्रदान केलेल्या ऑनलाइन लिंकचे अनुसरण करा.  तुमची कौशल्ये आणि अनुभव हायलाइट करणारा एक उत्कृष्ट अनुप्रयोग तयार करा.  आम्ही तुम्हाला तुमच्या अर्ज प्रक्रियेसाठी शुभेच्छा देतोय.


 लक्षात ठेवा, पनवेल महानगर पालिका भारती 2023 च्या माध्यमातून तुम्ही तुमच्या आकांक्षा प्रत्यक्षात आणू शकता.  ऑनलाइन लिंकद्वारे आजच अर्ज करा आणि  करिअरच्या दिशेने एक रोमांचक प्रवास सुरू करा!


    

No comments

Powered by Blogger.